Skip to main content Skip to search

Openingstijden

ma-vr 8.30-17.00
070 - 335 17 15
info@wolters-co.nl

Leden van NVER

Verzekeringspakket

Een speciaal – en exclusief op de branche – toegesneden pakket van alle voorkomende schadeverzekeringen binnen de onderneming. Door de jarenlange ervaringen (ook wat betreft het schadeverloop) met dit pakket is een uitstekende voorwaarden/prijsstelling bereikt, waarbij een korting t.o.v. de gangbare marktpremie van 40 tot 50% mogelijk is.

Het pakket kent de volgende – facultatieve – onderdelen:

 • goederen/inventaris
 • opstal of huurdersbelang
 • bedrijfsschade
 • aanspakelijkheid
 • winkelgeld/voorraad EntertainmentCards
 • glas

Autoverzekeringen

Deze collectiviteit voor de branche, staat open voor uw bedrijfswagens, uw privé auto(s) en de privé auto’s van uw personeelsleden. Met verzekeraar Allianz is een korting overeengekomen van 35% op het WA- en 40% op het CASCO-gedeelte*.

Deze kortingen zijn van toepassing op de gangbare maatschappijtarieven en uiteraard nog exclusief de persoonlijk opgebouwde BM-korting (schadevrije jaren)

Ziekteverzuim

Door de laatste wetswijziging, waardoor u als werkgever gedurende 2 jaar tot loondoorbetaling bent verplicht ingeval van (een) zieke werknemer(s), is een verzekering van dit risico bijna een “must”. Afhankelijk van het ziekteverzuim binnen uw onderneming van de afgelopen 3 jaar en de gewenste dekking, kan vanwege de scherpe tarieven, honderden tot duizenden EURO’s jaarlijks worden bespaard. De belangrijkste kenmerken/mogelijkheden van deze (exclusieve) mantelovereenkomst zijn:

 • keuze eigen risicotermijn
 • keuze dekkingspercentage 1e jaar
 • beperkte premiestijging bij schade
 • maximale premiedaling bij gunstig ziekteverzuim
 • keuze – unieke – reïntigratiemodule

Ook bij deze verzekeraar (de Amersfoortse) hebben de onderhandelingen geleid tot een zeer scherpe aanbieding t.o.v. de overige marktpartijen.

Rechtsbijstandverzekering

In het NVER rechtsbijstandarrangement is de ondernemer verzekerd van rechtskundige hulp ingeval bij o.a. de navolgende juridische conflicten:

 • (huur) problemen met het winkelpand
 • arbeidsconflicten
 • geschillen met leveranciers
 • geschillen met afnemers
 • incasso van vorderingen
 • particulier voor de ondernemer (facultatief)

Ook bij deze verzekeraar – DAS Rechtsbijstand – is een speciale kortingsregeling van toepassing voor de leden.

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Mede door het wegvallen van de basisdekking van de ondernemer/DGA – de WAZ – per 1 juli 2004, is een heroverweging van uw arbeidsongeschiktheidsvoorziening noodzakelijk. Bij het opstellen van een risicoanalyse wordt duidelijk of (het sluiten/wijziging van) een arbeidsongeschiktheidsverzekering wenselijk is.

Met verzekeraar de Amersfoortse zijn wij de volgende kortingen overeengekomen op de standaardpremies:

 • 1e jaar 41%
 • 2e jaar 26%
 • 3e jaar 21%
 • 4e jaar en verder 11% tot 14%

Tevens is er sprake van een betere beroepsklasse indeling bij meer dan 5 personeelsleden.

Pensioen- & Lijfrentevoorzieningen

Bij deze meestal complexe materie kan ons intermediair – Pensioenfocus / Wolters & Co. – u adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van:

 • aanvullende pensioenregelingen voor uw personeel
 • pensioenmogelijkheden voor u als DGA
 • pensioenmogelijkheden voor u als ondernemer

Voor uw privé pensioen (DGA) of lijfrente (als ondernemer), is het uitgangspunt in alle gevallen een financiële analyse van uw persoonlijke situatie waarbij al uw huidige (inclusief sociale) voorzieningen in kaart worden gebracht om inzicht te krijgen in de diverse risico’s.

In overleg met u e/o uw accountant kunnen dan de benodigde offertes worden opgemaakt en besproken.

Het zal u duidelijk zijn dat ook voor de (eventueel jaarlijkse) fiscale toetsing zal worden zorggedragen.