Skip to main content Skip to search

Openingstijden

ma-vr 8.30-17.00
070 - 335 17 15
info@wolters-co.nl

Pensioen

PENSIOEN

foto pensioen

De pensioenvoorziening in Nederland is over drie pijlers verdeeld:

1. Basisregelingen
2. Collectieve aanvullende (pensioen)regelingen
3. Individuele aanvullende voorzieningen

De basispensioenregelingen zijn vastgelegd door de overheid en voor iedereen verplicht. Ze moeten zorgen voor inkomen op momenten dat iemand dat zelf niet meer kan verdienen. Dat kan zijn als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden.

Collectieve aanvullende (pensioen)regelingen

De voorzieningen in de 2e pijler van het pensioengebouw zijn gekoppeld aan de arbeidsverhouding en zijn al dan niet vastgelegd in een door de sociale partners afgesproken pensioenregeling.

Individuele aanvullende voorzieningen

De derde pijler in de pensioenwereld in Nederland bestaat uit individuele voorzieningen in geval van arbeidsongeschiktheid, overlijden of ouderdom. De derde pijler is vooral van belang voor de zelfstandige die niet aan een aanvullende pensioenregeling kan meedoen in de tweede pijler. Hij moet zelf een pensioen opbouwen, via een individuele levensverzekering of een andere wijze van pensioensparen. Maar ook werknemers die in de tweede pijler meedoen aan een collectieve pensioenregeling, willen soms aanvullend individueel nog meer regelen. Dit gebeurt ook in de Derde pijler. De uitvoering vindt plaats door verzekeringsmaatschappijen; pensioenfondsen mogen niet in de derde pijler opereren.

Op het gebied van pensioenvoorzieningen werkt ons kantoor samen met gespecialiseerde partners.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor, onze adviseurs helpen u graag verder.