De Belastingdienst heeft enkele dagen geleden besloten de deadline voor het inleveren van de belastingaangifte te verlengen naar 5 mei. Diegenen die eind april niet altijd op de site van de belastingdienst kwamen in verban met de grote drukte, heeft aldus enkele dagen extra gekregen. Wie na 5 mei zijn aangifte indient, is per definitie nu te laat. Volgens de belastingdienst komt er geen nieuwe verlenging.