In de eerste 6 maanden van 2015 zijn het aantal hypotheekaanvragen met NHG met bijna 20 procent gestegen. In totaal zijn bijna 63.000 aanvragen afgegeven terwijl dat in de eerste 6 maanden van 2014 iets meer dan 53.000 waren, aldus cijfers van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het aantal woningeigenaren dat dit jaar een beroep heeft gedaan op het NHG als gevolg van werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, bedroeg bijna 2.400, een stijging van bijna 6 procent ten opzichte van 2014.