Consumenten die een buitenlandse erfenis staan te wachten, krijgen vanaf 17 augustus te maken met soepeler regels. Ook zal de consument minder kosten kwijt zijn. Dat geldt voor alle landen in Europa op Engeland, Ierland en Denemarken na. Erfgenamen kunnen zich immers tot een notaris in Nederland wenden voor de verdeling van goederen. Ook hoeven erfgenamen niet meer naar het land af te reizen om een verklaring af te leggen dat zij erfgenaam zijn. Dat kan ook bij een rechtbank in Nederland.