Het BKR heeft gemeld dat het aantal mensen dat moeite heeft met het aflossen van hun lening of het terugbrengen van hun doorlopend krediet, is opgelopen tot 700.000. Dat is een stijging van bijna 5 procent ten opzichte van 2011. Van een achterstand of betalingsprobleem is sprake als iemand 4 maanden achter elkaar de aflossing en verschuldigde rente niet kan betalen. Het BKR meldt overigens wel dat het aantal afgesloten leningen afgelopen jaar is gedaald. Het BKR adviseert om mensen met een achterstand de looptijd van de lening te laten verhogen waardoor de maandelijkse aflossing afneemt. Men zit dan wel langer aan de lening vast maar de optie zorgt ervoor dat er mogelijk geen achterstand ontstaat. Wilt u een advies, wij helpen u graag.