De Autoriteit Financiele Markten (AFM) wil de consument meer vrijheid geven in de mogelijkheden als het gaat om hypotheekaanvragen. Op dit moment is slechts twee-derde van alle 60 annuiteithypotheken te verkrijgen via een tussenpersoon. De andere producten zijn alleen verkrijgbaar bij een bank. Een bij een intermediair verkregen adviesrapport wordt veelal niet geaccepteerd bij een bank zodat de consument dubbel moet betalen als hij bij de bank ook een advies wenst. De bank adviseert echter alleen eigen producten, zodat een intermediair niet altijd een onafhankelijk advies kan geven. De AFM wil meer marktwerking om dit te voorkomen.