Het aantal ligt ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar geleden, zo is maandag bekendgemaakt. Het is sinds woensdag 1 maart mogelijk aangifte te doen.  Het overgrote deel (79 procent) van de mensen die tot nu toe aangifte deden, gebruikte daarvoor MijnBelastingdienst. 9 procent maakte gebruik van de Aangifte App 2016. De overige 12 procent van de aangiften kwam binnen via fiscale dienstverleners en Hulp bij Aangifte. Om voorbereid te zijn op de drukke eerste dagen van de aangifteperiode heeft de Belastingdienst de capaciteit van de systemen verruimd. Zeventigduizend personen kunnen nu tegelijkertijd aangifte doen. Vorig jaar was dat aanvankelijk veertigduizend, wat tot problemen leidde. De verhoging van de capaciteit lijkt volgens de fiscus vruchten af te werpen: alleen op de eerste dag werd mensen soms gevraagd om het op een later tijdstip opnieuw te proberen.