het afsluiten van een collectieve zorgverzekering biedt steeds minder voordeel ten opzichte van een individuele verzekering. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het prijsverschil dit jaar gedaald met 20 procent ten opzicht van vorige jaren. In de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt wordt tevens geconstateerd dat er een dusdanige variatie aan polissen is dat mensen veelal een beter passende polis nemen ten opzichte van een collectieve zorgpolis. Daarnaast wordt het door het grote aanbod voor consumenten ook steeds moeilijker een keuze te maken. De NZa pleit dan ook voor meer transparantie en duidelijkheid.