Door de komst van diverse alternatieve hypotheekverstrekkers, neemt de concurrentie toe en daalt de hypotheekrente. De 3 grootbanken SNS, ABNAMRO en ING hebben hun marktaandeel licht zien dalen. Diverse partijen waaronder de sterk groeiende Munt Hypotheken heeft via voornamelijk pensioenfondsen enkele miljarden weten aan te trekken. Andere voorbeelden van nieuwkomers op de hypotheekmarkt zijn Dynamic Credits, Hypotrust, Syntrus Achmea, HQ Hypotheken en CMIS.