De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft aangekondigd dat alle instanties, zowel intermediairs als verzekeraars hulp moeten blijven bieden aan consumenten die nog niets hebben gedaan aan hun beleggingsverzekering. Volgens de AFM zijn de consumenten nog niet voldoende gewezen op de consequenties die kunnen ontstaan door de tegenvallende opbrengsten. Zeker als de polis is afgesloten voor een extra inkomen na pensioen of ten behoeve van extra aflossing, kan dat grote gevolgen hebben. Veel consumenten zijn zich zelfs niet bewust dat zij in het bezit zijn van een zogenaamde woekerpolis. Tijd voor alle betrokkenen om daar nog eens extra aandacht aan te besteden, aldus de AFM.