Het aantal pensioendeelnemers is in de afgelopen jaren gedaald. Eind 2013 hadden pensioenfondsen circa 5,5 miljoen actieve deelnemers. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Het aantal deelnemers is bijna 150.000 lager. De oorzaak ligt in de vergrijzing en het feit dat steeds meer mensen overgaan naar een pensioeninstelling of verzekeraar. Door de vevrgrijzing is ook het aantal pensioenuitkeringen gestegen.