De dekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen is in de maand december met 1 procentpunt gedaald. Dat houdt in dat een indexering van de pensioenen verder weg is dan verwacht. De gemiddelde score van de afgelopen 12 maanden bepaalt of pensioenfondsen moeten korten of de pensioenen juist mogen verhogen.Deze zogenaamde beleidsdekkingsgraad is in het afgelopen jaar gedaald van 110 naar 104 procent, hetgeen iets lager is dan het wettelijke vereiste minimum.