Uit recente cijfers van de Sociale Huurmonitor blijkt dat de druk op de sociale huurmarkt weer toeneemt. Woningzoekers zijn actiever op de sociale huurmarkt, het slagingspercentage daalt en de gemiddelde wachttijd neemt toe. Het geeft aan dat steeds meer woningzoekers actiever de woningmarkt benaderen.