Gezinnen die van plan zijn een eigen huis te (laten) bouwen, hebben binnenkort met minder regels te maken aangaande het ontwerp. Zo kan eenieder meer zelf beslissen over de hoogte van plafonds, de grootte van de badkamer en wc. De nieuwe regelingen gelden voor nieuwe woningen maar ook om panden die tot een woonhuis worden omgebouwd. Ook de eisen voor nieuwe studentenhuisvesting gaan omlaag. Een studentenkamer hoeft nog maar vijftien vierkante meter te beslaan in plaats van achttien.