Eind 2014 heeft 2 op de 3 consumenten zich weer verdiept in welke verzekeraar ze voor de zorgverzekering zouden nemen. Niet alleen de premie was daarbij doorslaggevend, ook hebben veel consumenten kritisch gekeken naar de aanvullende verzekeringen. Vele verzekeraars boden consumenten een korting aan bij een hoger eigen risico. Korting die opliep tot wel 20 euro per maand. Voor diegenen die bijna geen gebruik denken te maken van de zorgverzekering is dat een aantrekkelijk aanbod. Maar wat valt er nu onder het eigen risico? Het eigen risico geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt. Enkele vormen van zorg zijn vrijgesteld zoals het bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, zorg voor chronische aandoeningen zoals diabetes en COPD, nacontroles bij orgaandonatie en wijkverpleging. Het recept dat de huisarts uitschrijft brengt wel de medicijnkosten met zich mee. Ook een bezoek aan de huisartsenpost valt buiten het eigen risico. Een behandeling op de spoedeisende hulp kost u wel (een deel van( uw eigen risico. Op het moment dat de gemaakte kosten het eigen risico overstijgen, worden alle kosten daarboven volledig vergoed.