Uit een rapport van ABN AMRO blijkt dat consumenten minder aan energie kwijt zijn, door het aanbod van goedkope elektriciteit. Ook een mogelijke daling van de olieprijs zorgt voor een lagere nota. Een ander belangrijk aspect is dat de onderzoeker verwachten dat, doordat in het onlangs gesloten energieakkoord het kabinet afspraken gemaakt om zelf fors in wind- en zonne-energie te investeren, er een overschot aan energie zal ontstaan. Dat zal ervoor zorgen dat de energieprijs uiteindelijk zal dalen.