De energierekening van veel consumenten gaat per 1 juli omlaag. Zowel Essent als Eneco verlagen per 1 juli aanstaande de variabele tarieven voor zowel gas als stroom. De consument kan verwachten, aldus de beide bedrijven, dat ze 25 euro per jaar minder kwijt zijn. Voor het 2e achtereenvolgende jaar hebben zij hun gas en stroom goedkoper in kunnen kopen, zodat dat voordeel aan de klant wordt doorbelast. Daarnaast zal het voordeel voor de consument dit jaar nog hoger uitvallen. Dit is te danken aan de zachte winter die er is geweest. Er is berekend dat huishoudens bijna 22 procent minder gas hebben verbruikt hetgeen een gemiddelde besparing betekent van 120 euro.