Het statistiekbureau deed ook een eerste schatting voor de economische groei over 2018 in de eurozone. Deze viel terug van 2,5 procent naar 1,8 procent. Met de tegenvallende groei lijkt de economie van de eurozone af te remmen. Eerder maakte Eurostat al bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone afneemt en de industriële productie flink terugloopt. Volgens Eurostat groeide de economie van de Europese Unie met 0,3 procent. Ook in het derde kwartaal groeide de Europese economie met 0,3 procent. Eerder in januari waarschuwde ECB-president Mario Draghi al voor een lagere groei in de eurozone. Bij een toelichting van het rentebesluit erkende hij dat sommige economische indicatoren lager dan verwacht uitvielen. Ook verwacht hij dat de inflatie in de komende maanden onder druk komt te staan.