De Nederlandse Bank waarschuwt consumenten dat zij niet gaan wennen aan de lage rentestand. Momenteel is het voor velen een leuke bijkomstigheid aangezien rente op schulden en de hypotheek zorgen voor lagere lasten, echter kunnen bij een rentestijging problemen ontstaan. Consumenten zullen dan sneller in de problemen komen aangezien zij dan ineens hogere lasten krijgen. De DNB adviseert dan ook de ruimte die ontstaat vanwege de lage rentestand, te gebruiken om de schulden, waaronder de hypotheek, extra af te lossen.