In 2013 hebben de goede doelen die met collectebussen geld ophalen, beduidend minder opgebracht. Volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is in 2013 door de 24 landelijk collecterende organisaties een totaalbedrag opgehaald van bijna 38 miljoen euro. Dat was het jaar ervoor nog ruim 44.5 miljoen. De noordelijke en oostelijke provincies zijn iets guller as de rest van Nederland.