Consumenten die een huis willen kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeten er rekening mee houden dat de grens daarvoor omhoog gaat. De maximale som voor een hypotheek met NHG bedraagt momenteel nog 290.000 euro maar zal per 1 juli 2014 worden verlaagd met meer dan 10 procent naar 265.000 euro. Een jaar later, (medio 2015) zal deze grens nog verder verlaagd worden naar 255.000 euro. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze NHG-grens gelijk wordt aan de gemiddelde woningwaarde. Bij NHG wordt de restschuld in principe kwijtgescholden als iemand het huis gedwongen moet verkopen. Dit kan het geval zijn bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of een sterfgeval.