Het betreft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster de grootste prijsstijging in bijna twaalf jaar. In augustus 2008 bereikten de huizenprijzen een piek, om in juni 2013 een dieptepunt te bereiken. Sinds die tijd is er weer sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het hoogste niveau liggen de prijzen van koopwoningen nog 12,8 procent lager. Ten opzichte van het dieptepunt zijn ze gemiddeld met 11,1 procent gestegen. Koopwoningen waren in juli 2016 gemiddeld even duur als in maart 2005.