De vrijstelling in de schenkingsbelasting wordt vanaf 2017 uitgebreid naar 100.000 euro. Dat is een maatregel die in de begroting is opgenomen die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De schenking is voor kinderen van 18 tot 40 jaar. Niet alleen ouders mogen deze schenking doen; ook familie, vrienden of kennissen mogen een schenking tot dit bedrag doen.