De Nederlandse consument heeft in 2014 voor bijna 8 miljoen aan oplichting bij de politie gemeld. Er werden gezamenlijk circa 36000 aangiftes gedaan. Het aantal malafide webwinkels dat in 2014 is gesloten wegens oplichting, is ten ozicht van 2013 meer dan verdubbeld naar 163. In 2013 werden bijna 80 webwinkels gesloten.