De kinderopvangtoeslag voor ouders met midden- en hogere inkomens gaat per 1 januari 2014 omhoog. Het kabinet maakt voor deze maatregel honderd miljoen euro vrij. In de kinderopvang is geld over omdat steeds minder ouders door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag gebruik maken van de voorziening. Het kabinet heeft er al diverse malen op aangedrongen de meevallers te gebruiken om de bezuinigingen deels terug te draaien. De dure opvang maakt het voor ouders minder aantrekkelijk om met zijn tweeën te gaan werken.