In de eerstkomende 20 tot 25 jaar zijn zeker 750.000 tot 1,4 miljoen extra nieuwe woningen nodig. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft dat recent kenbaar gemaakt. Vooral nieuwe woningen zullen ervoor moeten zorgen dat het woningbestand verder uitgebreid wordt. De verbouw van leegstaande kantoren, winkels en verzorgingshuizen levert circa slechts 50.000 woningen op.