Veel gezinnen gaan er in 2014 netto iets op vooruit. Het Nibud heeft berekend dat de meeste huishoudens van enkele tot enkele tientallen euro's meer overhouden. Dat is meer dan het Nibud tijdens Prinsjesdag is berekend. Een lager belastingtarief, een lage inflatie en vooral een lagere ziektekostenpremie zorgt ervoor dat bijvoorbeeld tweeverdieners met een modaal inkomen, er maandelijks 93 euro op vooruit gaan.