Uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat werkenden er naar verwachting circa 1,3 procent op vooruit gaan. Voor 2016 wordt er zelfs een stijging verwacht van 2,4 procent. Gepensioneerden blijven dit jaar gelijk en leveren volgend jaar iets meer dan 1 procent in. De uiteindelijke cijfers zullen binnenkort beschikbaar komen als op 15 september, Prinsjesdag, het definitieve belastingplan voor 2016 wordt gepresenteerd.