De maximale hypotheek zal vanaf 1 januari 2014 lager uitkomen. Dat komt door de dalende koopkracht alsmede de lage hypotheekrentes. Het Nibud bepaalt jaarlijks de financieringspercentages en heeft berekend dat deze 1 tot 3,5 procent lager liggen dan in 2013; een en ander afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Bij een lage rente dalen de financieringslastpercentages mee hetgeen tot een lagere hypotheek leidt.