Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hield de overheid in de eerste drie kwartalen van dit jaar in totaal 7 miljard euro meer over dan in dezelfde periode vorig jaar. ING kwam begin september een schikking overeen met het Openbaar Ministerie, omdat de financiële instelling was tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. De bank kreeg een boete van 675 miljoen euro en moest daarnaast 100 miljoen euro terugbetalen. Mede door deze eenmalige betaling van bijna 0,8 miljard euro, vielen de inkomsten van de overheid een kleine 14 miljard euro hoger uit dan in de eerste drie kwartalen van 2017. De uitgaven namen ook toe. Die stegen met 7 miljard euro. Toch overtroffen de overheidsinkomsten de uitgaven met bijna 12 miljard euro. Op jaarbasis betekent dit een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), aldus het CBS. In de decemberraming van het Centraal Planbureau (CPB) over het hele jaar wordt uitgegaan van een overschot van 1,1 procent van het bbp. Het uiteindelijke begrotingsoverschot over 2018 hangt dus af van cijfers over het vierde kwartaal. "Een lagere economische groei of grote incidentele uitgaven in het vierde kwartaal kunnen het overschot zoals nu berekend over de eerste drie kwartalen nog verlagen. De afgelopen twee jaren behaalde de overheid in het vierde kwartaal een overschot", aldus het statistiekbureau.