Uit cijfers van het CBS blijkt dat het merendeel van de werknemers wil weten hoeveel pensioen hij heeft opgebouwd. Indien nodig kunnen zij dan tijdig een extra pensioenregeling treffen. Ook zijn zij bereid om langer te werkend of meer pensioenpremie te betalen als dat ervoor zorgt dat hun pensioen goed geregeld is. Ruim 70 procent wil dat de premies defensief belegd worden. Slechts een kleine 10 procent wil de premie meer risicovol laten beleggen.