In de eerste 4 maanden van 2013 werd door het kadaster bijna 8 procent minder woningtransacties geregistreerd in vergelijking met 2012. Vooral de verkoop van dure woningen is afgenomen. In de prijsklassen tussen 300.000 en 500.000 nam het aantal verkopen af met bijna 28 procent. Boven de 50.000 zelfs met bijna 40 procent. Onder de 100.000 is het aantal transacties met 24 procent toegenomen.