De ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft invallen gedaan bij een onbekend aantal aanbieders van energieveilingen. De ACM zegt signalen te hebben ontvangen dat de veilingen niet altijd correct verlopen. Bij een energieveiling werft een organisatie vele consumenten die eventueel willen overstappen naar een andere gas- en elektriciteitsleverancier. Consumenten die meedoen aan een dergelijke veiling zouden niet altijd het juiste aanbod krijgen omdat er, naar verluidt, bodemprijzen worden gehanteerd waar gas- en elektriciteitsbedrijven niet onder mogen bieden. Uit diverse informatiebronnen merkt het ACM op dat bij sommige veilingen partijen mogelijk hebben samengespannen. Als dat het geval is, zijn consumenten misleid en zullen maatregelen genomen worden.