Dat concludeert de Nationale ombudsman.  De SVB gaat er nu van uit dat Nederlanders in het buitenland zichzelf op de hoogte houden van wat er op dit gebied speelt. Dat blijkt niet altijd het geval, waardoor deze groep zich niet kan voorbereiden op de financiële gevolgen De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. De SVB is daarom in Nederland een mediacampagne gestart. Volgens de ombudsman heeft de SVB toekomstige AOW-gerechtigden in het buitenland niet actief geïnformeerd, vanwege "financiële en praktische overwegingen". De uitvoeringsinstantie zou de adressen van deze groep niet hebben en vindt bovendien dat mensen zichzelf moeten informeren over hun recht op AOW-pensioen. De ombudsman benadrukt dat de SVB vooral is uitgegaan van doorsnee AOW-gerechtigden die hun hele leven of een groot deel van hun leven in Nederland hebben doorgebracht, terwijl dit voor steeds meer mensen niet geldt.  De SVB moet zich inspannen ook de pensioengerechtigden in het buitenland te informeren over wijzigingen die invloed hebben op hun AOW-pensioen", aldus de ombudsman. De ombudsman stelde een onderzoek in na een klacht van een man die al jaren in Denemarken woont. Hij was er niet van op de hoogte dat hij zes maanden later AOW zou ontvangen dan volgens de oude regels. De SVB heeft al laten weten op korte termijn te onderzoeken op welke manier de instantie mensen in het buitenland extra kan attenderen op wetswijzigingen zoals de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd