Uit een onderzoek onder 1000 personen is gebleken dat dit jaar minder mensen rood staan als 2 jaar geleden. Iets meer dan 60 procent van deze groep heeft de afgelopen twaalf maanden nooit rood gestaan, terwijl dat in 2013 iets meer dan 50 procent was. Vooral jongeren stonden bijna niet rood. Hoog opgeleiden en mensen tussen 35 en 65 juist meer.