Nationale Nederland heeft van het klachteninstituut Kifid de opdracht gekregen de eerste kosten van een woekerpolis te vergoeden en tevens met een hogere vergoeding te komen ingeval er een overlijdensrisicoverzekering is meeverzekerd. Nationale Nederlanden is in overweging om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. De uitspraak kan gevolgen hebben voor collectieve claims die ingediend zijn of alsnog worden ingediend. Volgens het vonnis was door Nationale Nederlanden geen duidelijke informatie gegevens over de kosten die in rekening werden gebracht. Ook minister Dijsselbloem van Financien is van mening dat verzekeraars transparant moeten zijn aan klanten die een woekerpolis hebben afgesloten. Dat geldt ook voor de schikkingen die gegevens zijn. Ook ASR is recent hierover op de vingers getikt.