Dit jaar heeft u tot 1 mei de gelegenheid om uw aangifte in te dienen. De al jaren geldende eis dat u de aangifte 1 april moet hebben ingediend, is aldus vervallen. De reden is dat de belastingdienst tegenwoordig veel informatie vooraf invult zodat de controle van uw aangifte eenvoudiger en sneller gaat. Echter omdat de instanties de informatie uiterlijk 1 maart moeten hebben verstrekt en u dus niet eerder de belastingaangifte kunt controleren, heeft de belastingdienst de termijn opgerekt naar 1 mei 2015. Tevens is een bijkomend voordeel dat het indienen van de aangifte mogelijk minder pieken zal opleveren en de site bereikbaar blijft. Heeft u de aangifte nog niet ingevuld, dan heeft u dus nog tot 1 mei de tijd. Echter, heeft u recht op teruggaaf, dan is de uiterlijke terugbetaaldatum van 1 juli helaas niet meer van toepassing. Alleen diegenen die uiterlijk 31 maart de aangifte hebben ingediend en recht hebben op teruggaaf, zijn ervan verzekerd dat zij uiterlijk 1 juli het geld op hun rekening hebben. Voor 2016 wordt de periode mogelijk nog verder opgerekt om zodoende de piek bij de belastingdienst nog verder te verlagen.