Heeft u voor 1 april een aanvraag ingediend om uw aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een spaarhypotheek, dan mag u alsnog gebruik maken van deze overgangsregeling. In eerste instantie had minister Blok dit tegengehouden omdat er eerde al een uitstel was geregeld van 1 januari naar 1 april. Door de administratieve druk en doordat oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek vanuit het kabinet sterk wordt bevorderd, is minister Blok alsnog overstag gegaan. Wel moet u kunnen aantonen dat de omzetting uiterlijk 31 maart jongstleden is aangevraagd bij uw bank of verzekeraar. Duizenden mensen hebben dan ook afgelopen weken met hun adviseurs om de tafel gezeten om een en ander alsnog te kunnen regelen.