De Nederlandse markt voor onafhankelijk vermogensbeheer gaat zware tijden tegemoet. Vermogensbeheerders mogen vanaf 1 januari geen provisie-inkomsten aannemen (in de vorm van distributievergoeding) waardoor hun huidige verdienmodel onder druk zal komen te staan. In Nederland zijn circa 170 van dergelijke partijen die gezamenlijk een vermogen beheren van 12 a 13 miljard euro. Diegenen die hun verdienmodel alleen op basis van provisie hebben geleid, zullen het moeilijk krijgen zich staande te houden. Een overname of mogelijk faillissement kan het gevolg zijn. Dergelijke vermogensbeheerders zijn veelal ingezet door de rijken onder ons die niet tevreden zijn met de vaak onpersoonlijke dienstverlening van de banken.