Volgens het Bureau Kredietregistratie is het dan ook een misverstand dat consumenten met een negatieve registratie gedurende de periode dat zij geregistreerd staan geen kredieten kunnen afsluiten, meldt de organisatie vrijdag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiering van een telefoon, creditcard of een consumptief krediet. ''De keren dat er geen krediet wordt verstrekt, leert ons dat er dan vaak echt sprake is van schuldenproblematiek. Dit geeft aan dat de kredietverstrekkers in staat zijn onderscheid te maken tussen consumenten met tijdelijke en langdurige betalingsproblemen''.