Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat circa 20 procent niet exact weet welke kosten onder het eigen risico van hun zorgverzekering vallen. Verzekerden die gebruikmaken van zorg die onder de basisverzekering valt, moeten de kosten tot het bedrag van het eigen risico zelf betalen. Een aantal zaken vallen echter buiten het eigen risico zoals bijvoorbeeld huisartsen-, verloskundigen- en kraamzorg.