Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat meer dan 30 procent van de 60-plussers geen hypotheek meer op de woning heeft. De overige 70 procent heeft veelal een aflossingsvrije hypotheek. In het verleden hebben veel ouderen nog geprofiteerd van de mogelijkheid om 100 procent aflossingsvrij te sluiten. Jongeren daarentegen hebben veelal een hypotheekvorm waarbij ook een aflossingscomponent is opgenomen. Tevens willen ouderen sneller af van de hypotheekverplichting als jongeren. Ook wordt steeds vaker het spaargeld aangewend om extra af te lossen. Immers levert een spaarsaldo tegenwoordig steeds minder rente op.