Consumenten zijn nog huiverig als het gaat om een eventuele overstap naar een andere zorgverzekeraar. De vele aanbieders en mogelijkheden zorgen dat ze overspoeld worden met informatie. De vele vergelijkingssites, de lage basispremies met daarbij aspecten dat niet alle ziekenhuizen worden geaccepteerd, de verhoging van de premie voor de aanvullende verzekering in combinatie met een lagere dekking voor sommige vergoedingen, zorgen ervoor dat de consument zicht eerst goed laat voorlichten alvorens hij de overstap maakt.