De onroerend zaakbelasting zal in 2016 waarschijnlijk meer omhoog gaan dan in het akkoord is afgesproken. De Vereniging Eigen Huis heeft dit geconcludeerd na een steekproef onder meer dan 100 gemeenten.Deze onroerend zaak belasting stijgt gemiddeld met 1,8 procent terwijl eerder is afgesproken dat gemeenten niet meer dan 1,57 procent stijging zouden hanteren. Volgens het VEB moeten de normen strenger worden gehandhaafd en vraagt het Rijk om hier scherper op te letten.