Circa dertig pensioenfondsen hebben afgelopen maanden wederom gekort op de uitkeringen van in totaal ruim 2 miljoen deelnemers. Gepensioneerden, maar ook de pensioenopbouw van werkenden en slapers die nog niet met pensioen zijn, worden hiermee gedupeerd. De totale inhouding kan varieren van 0,2 tot meer dan 5 procent. De reele daling is afhankelijk of in meerdere pensioenfondsen pensioen is opgebouwd. Het Nibud geeft echter aan dat het hier gaat om bruto uitkeringen en niet op de netto uitkering. Het netto effect is dan natuurlijk altijd lager. Laat u aldus voorrekenen wat uw tekort is.