Naar verwachting zullen slechts een klein deel van de pensioenfondsen in Nederland voor een tweede keer hun pensioenen moeten verlagen. Het merendeel van de fondsen in Nederland heeft zijn reserves afgelopen half jaar zien stijgen en zijn zelfs in staat om de verlaging van vorig jaar terug te draaien. In 2013 waren er 66 pensioenfondsen die het pensioen hebben verlaagd. Dit jaar zijn dat er â??slechtsâ?? 38. Het gaat daarbij toch nog om circa 700.000 pensioengerechtigden. Het korten is nodig om de reserves bij deze pensioenfondsen weer op orde te krijgen. Deze pensioenfondsen voldoen momenteel namelijk niet aan de wettelijke minimum vereiste norm van 105 procent. Deze dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de fondsen de komende jaren aan hun verplichtingen kunnen voldoen.