De reserves van de pensioenfondsen in Nederland zijn in het eerste kwartaal van 2013 flink verbeterd. De zogenaamde dekkingsgraad (de verhouding tussen het huidige reserves en de toekomstige pensioenverplichtingen), van o.a. het ABP kwam aan het einde van het eerste kwartaal uit op 101 procent. Een kwartaal eerder bedroeg de dekkingsgraad nog slechts 96 procent.