Met de nieuw plannen van het kabinet zullen de kosten voor de opbouw van het pensioen mogelijk tot 50 procent duurder uitvallen. Het kabinet is voornemens om de door werkgevers en werknemers te betalen pensioenpremie, op een nieuwe manier te berekenen. De berekening wordt dan gedaan met de actuele rente en niet met een vaste rekenrente. Het ABP, het grootste pensioenfonds voor ambtenaren, pleit dan ook voor een andere berekening.