Veel consumenten weten inmiddels niet meer hoeveel pensioen men heeft opgebouwd. AOW, pensioen van de werkgever, inflatie, verhoogde pensioenleeftijd.. Allerlei factoren die meespelen bij de uiteindelijke hoogte van uw pensioen. Er zijn dan ook allerlei pensioenregelingen : van beschikbare premie tot eind- en middelloonregeling. In de laatste gevallen betalen jongeren mee aan het pensioen van ouderen. Echter door de vergrijzing ontstaat er een scheefgroei waar ook de pensioenfondsen momenteel mee kampen. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien wat u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Zowel de AOW-uitkering als het opgebouwde pensioen bij uw werkgever wordt daar vermeld. Naast de bruto bedragen wordt ook een indicatie van het netto bedrag getoond. Heeft u zelf koopsompolissen of andere lijfrenteposten/pensioenvoorzieningen getroffen, dan kunnen financieel adviseurs u voorrekenen of u een pensioengat heeft en zo ja, hoe hoog dat gat is.